• 22 FEB 13
  • 0
  Ultraljud

  Ultraljud

  Med ultraljudsteknik kan vi göra en grundlig undersökning av kroppens inre organ som hjärta, lever, njurar, tarmar och livmoder.

  Ultraljud är ett diagnostiskt hjälpmedel som används allt mer inom veterinärmedicinen. Delvis är det ett komplement till röntgen, men också en värdefull undersökningsmetod i sig. På AlfaVeta har vi mycket kvalificerad utrustning och speciell kompetens för att utföra ultraljudsundersökningar. Ultraljudet är en grundläggande metod för att undersöka hjärta, njurar, lever, urinblåsa, prostata, livmoder, binjurar, bukspottskörtel, äggstockar, testiklar med flera organ.

  Främst ansvarig för ultraljudsdiagnostiken är veterinär Piotr Buczek, som har många års erfarenhet och många tusentals undersökningar bakom sig. Kliniken erbjuder även dräktighetskontroll med ultraljud, där man får veta inte bara om tiken är dräktig utan även antal valpar och beräknad förlossningsdag (+/- 24 timmar).

  Piotr använder sig till biometriska mätningar av foster för att beräkna förlossningsdagen och för bästa resultat rekommenderas att ultraljudskontroll görs 28-30 dagar efter sista parningen.

  Leave a reply →
Ring
Hitta oss